+
Steg 1: Välj produkter
Lägg till din första produkt för att börja med

Steg 2: Invänta offerter

Vi samlar in återförsäljarnas förslag, tar normalt 1-2 timmar.

Steg 3: Välj offert

Välj den återförsäljare som ger er bäst pris och villkor utifrån ert behov.

Logga in för att skapa din jämförelse

Logga in

Skicka, granska och välj offerter samt kontakta återförsäljare genom ditt konto.

Logga in för att skapa din favoritlista

Logga in

Skicka, granska och välj offerter samt kontakta återförsäljare genom ditt konto.

Produkter
Start Produkter Nätverk

Nätverk

Ett nätverk består av flera olika delar som alla måste fungera och ha rätt kapacitet för er verksamhet. En router förmedlar trafiken mellan företagets privata nätverk och internetleverantörens nätverk, men också internt mellan de olika avdelningarna. Switch är nätverkets grenuttag där ni ansluter de olika enheterna, exempelvis datorer och skrivare. Rekommendationen är att ha minst en switch per byggnad eller våningsplan, gärna flera för att undvika långa kabeldragningar. En del företag väljer att ha två...