+
Steg 1: Välj produkter
Lägg till din första produkt för att börja med

Steg 2: Invänta offerter

Vi samlar in återförsäljarnas förslag, tar normalt 1-2 timmar.

Steg 3: Välj offert

Välj den återförsäljare som ger er bäst pris och villkor utifrån ert behov.

Logga in för att skapa din jämförelse

Logga in

Skicka, granska och välj offerter samt kontakta återförsäljare genom ditt konto.

Logga in för att skapa din favoritlista

Logga in

Skicka, granska och välj offerter samt kontakta återförsäljare genom ditt konto.

Produkter
Start Produkter Telefoner

Telefoner

Ofta kan man korta ner restiden och effektivisera tiden det tar att ses för ett möte, genom att hålla mötet på distans via en mötestjänst online. Med hjälp av videokonferens kan ert företag hålla smidiga och tidseffektiva konferenser och möten direkt från kontoret. Alla företag behöver bra telefoner både när det kommer till en växel, fasta- eller mobiltelefoner till de anställda samt en väl fungerande lösning gällande konferenstelefon. Hos oss hittar ni alla telefoner och lösningar som ert företag är i behov...